Dasho Karma Dorji
Designation
Sr. Dzongrab
Organization
Dagana Dzongkhag Administration
email
karmad@dagana.gov.bt
Phone
17823327