Dasho Karma Dorji
Title
Dasho
Designation
Dzongrab
email
karmad@dagana.gov.bt
Phone
17823328